Goossens Assurantiën
Broekweg 41
2035 LE Haarlem 

telefoon: 023 - 5293850
e-mail: info@goossensassurantien.nl
contact: klik hier 

particulier zakelijk

Tegen allerlei soorten schaderisico's kunt u zich als bedrijf verzekeren. Het is de vraag of het verstandig om je tegen alles in te dekken?
Om de premie beheersbaar te houden kun je bepaalde risico's beter zelf voor je rekening nemen.


arbeidsongeschiktheid
Ouderdom komt met gebreken. Wat zijn de financiële gevolgen als uw gezondheid verder werken verhindert?

beroepsaansprakelijkheid
Hierbij gaat om fouten die u als deskundige maakt, waardoor een ander (de cliënt) schade lijdt.

bedrijfsaansprakelijkheid
Materiële en lichamelijke schade die u een derde toebrengt, kunnen vervelende gevolgen hebben.

inventaris & goederen
Wat zijn bij u de risico's bij schade door brand, storm, wateroverlast, inbraak of diefstal (na braak)?

verzuim
Met personeel krijgt u te maken met ziekteverzuim. Langdurig verzuim kan een behoorlijke kostenpost opleveren.

krediet
Er zijn omstandigheden waardoor debiteuren hun betalingsverplichtingen niet meer kunnen nakomen.

vervoer
Vervoert u goederen of materialen of heeft uw een wagenpark? Laat u verzekeren tegen schade en diefstal.

pensioen
Als DGA heeft u meer alternatieven voor pensioensopbouw dan werknemers.